مسئول فروش:09120545073

اسید نیتریک

اسید نیتریک

اسید نیتریک 

اسید نیتریک:

اسید نیتریک که با فرمول مولکولی HNO3 معرفی میشود

مایعی است با بوی مشخص و بی رنگ که در هوا دود می کند. در مقابل نور قسمتی از آن تجزیه میشود و رنگ آن در اثر پیدایش بخار نیترو رنگین میگردد.

و اکسیدانی بسیار قوی است و پوست را لکه دار و زردمیکند. وزن مخصوص آن در ۲۰ درجه حرارت ۱/۳۸ تا ۱/۳۹است . اسید نیتریک را در شیشه های سربلور و دور از روشنایی نگاهداری میکنند. این اسید با الکل ، گلیسیرین ، محلولهای آلبومین دار و مواد آلی عدم توافق دارد

اسید نیتریک غیرقابل اشتعال بوده ولی با قدرت واکنش پذیری بالای خود با بسیاری از مواد به شدت وارد واکنش می شود

اسید نیتریک

 نام به فارسی :اسید نیتریک
نام به انگلیسی: Nitric Acid
نام تجاری فارسی: اسید نیتریک
نام تجاری انگلیسی : Nitric Acid
سایر اسامی اسید نیتریک: اسید ازته – نیترات هیدروژن – جوهر شوره

از اسید نیتریک در سده ۱۶ برای جداسازی طلا از نقره استفاده می‌شد. اسید نیتریک را از شوره به دست می‌آورند

روش تهیه اسید نیتریک:

۱) روش بریک لند : در این روش می‌توان اسید نیتریک را از اکسید نیتریک طبق واکنش زیر بدست آورد

N2 + O2 —–> 2NO + 43Kcal

۲) تهیه از آمونیاک:

۴NH3 + 5O2 —–> 4NO + 6H2 + 216,24Kcal

موارد مصرف اسید نیتریک:

در تهیه نیترات آمونیم کشاورزی و رنگهای سنتزی، صنایع نظامی، نمکهای نیترانه، متالورژی رنگدانه ها و صنایع چاپ کاربرد دارد.